Beloningsbeleid

Het Nationaal MS Fonds beloont haar medewerkers conform de richtlijnen van brancheorganisatie Goede Doelen Nederland. Uitgangspunt is dat salarissen van medewerkers bij goede doelen gematigd moeten zijn. We hebben een beloningsbeleid opgesteld.

Beloningsbeleid directeur-bestuurder

De Raad van Toezicht heeft het loon van de directeur-bestuurder vastgelegd. Voor het bepalen en vaststellen van dit beloningsbeleid volgt het Nationaal MS Fonds de Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen zoals vastgesteld door Goede Doelen Nederland en de Code Wijffels. De directeur-bestuurder ontvangt een jaarinkomen van bruto € 82.001,- (2017). Dit bedrag is inclusief vakantietoeslag, eindejaarsuitkering en exclusief SV-lasten, werkgeversdeel, belastbare vergoedingen/bijtellingen en pensioenlasten werkgeversdeel. Het betreft een fulltime dienstverband. Deze beloning blijft ruim binnen het Goede Doelen Nederlandmaximum.

Raad van Toezicht

De leden van de Raad van Toezicht krijgen geen vergoeding. Dit geldt ook voor de leden van de Raad van Advies, de patiëntenboard en de MS Sociaal commissie.

Vrijwilligers

Nationaal MS Fonds is een kleine organisatie met grote ambities. Om deze ambities waar te maken, krijgen we hulp van vrijwilligers. Deze vrijwilligers krijgen een reis- en verblijfskostenvergoeding. We hebben voor hen de benodigde verzekeringen afgesloten. Een enkele vrijwilliger werkt tegen een vrijwilligersvergoeding.