Brain health

In 2016 is het rapport ‘Brain health: time matters in multiple sclerosis’ verschenen. Internationale zorgprofessionals op het gebied van MS hebben het rapport met elkaar opgesteld. In het document staan aanbevelingen hoe de hersenen van mensen met MS zo goed mogelijk te beschermen en de ziekte te remmen.

Rapport Brain Health - Nationaal MS Fonds

In het rapport komen drie belangrijke tips naar voren:

  • Minimaliseer vertraging in het stellen van de diagnose en het starten van de behandeling.
  • Monitor de ziekte en stel doelen voor de behandeling.
  • Verzamel data om de beste behandelstrategie te bepalen.

Handboek Brain Health

Naar aanleiding van het uitgebreide rapport is er een beknopte versie verschenen. In ‘Brain health: een handboek voor mensen met multiple sclerose’ staat omschreven hoe mensen de aanbevelingen uit het rapport in de praktijk kunnen brengen. Ook kunnen mensen met MS tips vinden over hoe zij hun hersenen zo gezond mogelijk kunnen houden.

Meer informatie over het rapport en het handboek is te vinden op de website van MS Brain Health.

Praktische tips in beeld

Op basis van het Brain health rapport hebben we samen met ‘MS heb je niet alleen’ een tiendelige videoreeks gemaakt met praktische tips. In de video’s delen mensen met MS hun ervaringen, maar ook experts komen aan het woord.