Eerste validatie van PHREND in Nederland

Bij de behandeling van relapsing remitting MS is het belangrijk om tijdig de meest effectieve therapie voor te schrijven. Het is echter vaak moeilijk om vooraf te bepalen welke therapie bij een persoon met MS het meest effectief is. Er bestaan veel verschillende therapieën en het is niet altijd vooraf bekend hoe een therapie werkt bij een individuele persoon. Hier kan PHREND een rol spelen/bij helpen.

PHREND is een voorspelmodel

Om arts en patiënt meer informatie te geven bij de keuze van de therapie bij de behandeling van relapsing remitting MS, heeft PricewaterhouseCoopers (PwC) Zwitserland in samenwerking met neurologen uit Duitsland een voorspelmodel ontwikkeld. Dit voorspelmodel heet PHREND: Predictive Healthcare with Real-world Evidence for Neurological Disorders. PHREND is een webgebaseerde applicatie voor arts en patiënt, die zij raadplegen bij de keuze van de therapie. De applicatie geeft arts en patiënt inzicht in de verwachte effectiviteit van alle therapieën. Hierbij neemt men de individuele situatie en kenmerken van de patiënt mee. Ook kan in de voorspelling rekening gehouden worden met individuele wensen van de patiënt. PHREND is in Duitsland ontwikkeld op basis van een database met de gegevens van 25.000 personen met MS. Sinds 2017 gebruiken neurologen en patiënten PHREND in de Duitse behandelpraktijk.

PHREND naar Nederland?

Gezien de positieve ervaringen met PHREND in Duitsland, onderzoeken PwC Nederland, het St. Antonius ziekenhuis in Nieuwegein en MS4Research Instituut in Nijmegen of de applicatie ook in Nederland kan worden ingezet. Met financiële steun van het Nationaal MS Fonds bekijken deze partijen hoe goed het voorspelmodel werkt voor mensen met MS in Nederland. Zij gaan de voorspellingen van PHREND vergelijken met therapiekeuzes die in de behandelpraktijk bij Nederlandse mensen met MS zijn gemaakt. De applicatie wordt dus nog niet in de dagelijkse praktijk gebruikt. Het doel van het onderzoek is om te bepalen of PHREND geschikt is voor gebruik in de Nederlandse behandelpraktijk.

Financiering van dit onderzoek

Het onderzoek wordt uitgevoerd door PwC Nederland, het St. Antonius Ziekenhuis en MS4Research Instituut, in samenwerking met neurologen van NeuroTransdata in Duitsland. Sophie Houwen is de projectleider van het onderzoek. Het Nationaal MS Fonds draagt € 55.000 euro bij om dit onderzoek mogelijk te maken. PwC Nederland financiert het resterende benodigde budget voor dit onderzoek.

Vanwege COVID-19/corona kon nog niet gestart worden met het onderzoek. Inmiddels hebben de onderzoekers goedkeuring ontvangen van de medisch ethische toetsingscommissie. In de komende maanden worden patiënten benaderd in het St. Antonius Ziekenhuis om deel te nemen aan dit onderzoek. De deelnemers wordt gevraagd of hun gegevens geanonimiseerd mogen worden gebruikt. Daarna kunnen de onderzoekers het voorspelmodel van PHREND in Nederland vergelijken met de therapiekeuzes die in de behandelpraktijk zijn gemaakt. Mocht u patiënt zijn in het St. Antonius Ziekenhuis en nu al meer willen weten over dit onderzoek dan kunt u contact opnemen met Marieke de Schepper (via [email protected]). Het onderzoek loopt naar verwachting tot eind 2024.

Bijdragen aan dit mooie onderzoek?

MS is zenuwslopend. Geef en steun de strijd tegen MS.