Het effect van thuismonitoring op het leven van mensen met MS

Welk effect heeft thuismonitoring op het leven van mensen met MS? Dat onderzoekt dr. Esther Zeinstra, neuroloog in het Isala MS Centrum. Vermoeidheid is namelijk één van de meest voorkomende klachten bij mensen met MS. Een controle in het ziekenhuis kan een enorme inspanning zijn. Thuismonitoring bij MS kan een oplossing hiervoor zijn.

Dr. Esther Zeinstra onderzoekt het effect van thuismonitoring bij MS - Nationaal MS Fonds

In de huidige situatie bezoekt iemand met MS gemiddeld vier keer per jaar het ziekenhuis voor controle: twee keer bij de neuroloog, afgewisseld met twee bezoeken aan de MS-verpleegkundige. Voor de MS-patiënt moeten deze poliklinische controles tot het minimale beperkt worden, zodat dit zo min mogelijk energie kost. In de afgelopen jaren zijn er echter veel nieuwe behandelmogelijkheden bij gekomen. Deze behandelingen zijn veel effectiever, maar hebben ook meer bijwerkingen en zijn duurder. Dat zorgt ervoor dat intensieve monitoring van effect en bijwerkingen belangrijk en noodzakelijk zijn. Het gevolg is dat er juist méér ziekenhuisbezoeken nodig zijn, die impact hebben op de energie van de MS-patiënt. Daarbij komt dat veel mensen met MS kampen met cognitieve problemen, waardoor consulten vaak minder effectief zijn dan gewenst.

Thuismonitoring en connected care

Is thuismonitoring de oplossing? Welk effect heeft thuismonitoring op het leven van MS-patiënten? Wordt de zorg beter? Krijgen mensen met MS meer autonomie en is het minder belastend voor hen? Op die vragen hopen dr. Esther Zeinstra en onderzoeksverpleegkundige Marlies Hoving samen met het hele MS-team antwoord te krijgen. Voor de thuismonitoring gebruikt men de MSMonitor, waarbij MS-patiënten online vragenlijsten invullen. De resultaten worden grafisch in tijd uitgezet, waardoor patiënten meer inzicht krijgen in hun persoonlijke ziektebeloop en meer grip krijgen op hun symptomen. Hierdoor stijgt de autonomie en krijgt de patiënt meer de regie. Ook de zorgverlener kan deze vragenlijsten en resultaten inzien, waardoor er beter inzicht in het beloop en de problematiek is.

Het gevolg is dat een consult naar verwachting effectiever verloopt en misschien zelfs via beeldbellen kan plaatsvinden. Bovenal is thuismonitoring minder belastend voor de patiënt, waardoor de kwaliteit van leven mogelijk stijgt. Ook gebruikt men in het onderzoek SmartLab. Hiermee kan een MS-patiënt zelf thuis bloed prikken met een prik in de vinger. Dit bespaart tijd. Bovendien is de verwachting dat men zich minder ziek voelt, omdat de MS-patiënt niet naar het ziekenhuis hoeft.

Voor het onderzoek zijn 200 MS-patiënten geïncludeerd. In november 2022 vond de eerste publicatie plaats. Hierin werd de onderzoeksmethode beschreven.

Bijdragen aan dit mooie onderzoek?

MS is zenuwslopend. Geef en steun de strijd tegen MS.