Met de vertrouwde collectebus langs de deuren mag nog steeds van de overheid, mits aan de maatregelen van het RIVM wordt voldaan. We vragen onze collectanten zoveel mogelijk alleen te collecteren, de hygiënemaatregelen in acht te nemen en niet te collecteren met verkoudheids- en/of griepklachten. Meer informatie over de huis-aan-huis collecte lees je hier.