Het belangrijkste: laat de collectanten individueel hun materialen ophalen en weer terugbrengen. Prik één of meerdere avonden en deel deze in tijdsblokken op. Geef collectanten hun tijdsblok door. Houd tijdens het bezoek 1,5 meter afstand. Je kunt de materialen ook bij collectanten afleveren. Zet de spullen op de grond en bel aan. Zet twee stappen achteruit, zodat je op 1,5 meter afstand staat. De collectant kan de spullen zo veilig pakken. De collectant kan de bus reinigen met een reinigingsdoekje (geen babydoekje).