In uw testament legt u vast wat er met uw bezittingen en nalatenschap moet gebeuren en aan wie u wilt schenken. U kunt ook laten opschrijven dat u wilt dat bepaalde spullen naar het Nationaal MS Fonds gaan. U wijst onze stichting dan in uw testament als (mede)erfgenaam aan. U kunt overige goede doelen (of personen) tot erfgenaam benoemen.   

U kunt het Nationaal MS Fonds ook als legataris benoemen en bepaalde spullen (huis, muntenverzameling, auto, schilderij etc.), een vastgesteld geldbedrag, percentage van de nalatenschap of effectenportefeuille aan ons nalaten. Dat heet een legaat en ook dat legt u vast in uw testament. U kunt meerdere personen of goede doelen tot legataris benoemen.