Als je een overeenkomst invult en tekent dat zetten we vanaf het moment van ondertekenen je donatie om naar een periodieke schenking. Donaties vóór het moment van tekenen tellen niet mee voor de periodieke schenking. De overeenkomst telt alleen voor toekomstige giften.