Gebruik je een ziekte onderdrukkende therapie (DMT)? Ga hiermee door, tenzij jouw MS-arts je adviseert deze te stoppen of uit te stellen. Het abrupt stoppen van sommige DMT’s kan leiden tot een ernstige verergering van MS. Je kan overwegen om het moment van de vaccinatie af te stemmen op jouw behandelschema. Dit kan meer zekerheid bieden dat het vaccin effectief antistoffen tegen het coronavirus opwekt. Bekijk het advies van de MSIF voor een toegespitst advies per medicijn. Op de website van Stichting MS Research vind je de Nederlandse vertaling van dit advies. Bespreek dit wel altijd met jouw behandeld arts. Bekijk ook de website van de landelijke MS-werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) voor haar advies en het antwoord op vraag 4 voor aanvullende informatie.