Ja, dit kan. De mensen die jouw donatieverzoek hebben ontvangen, kunnen deze ook weer doorsturen naar hun eigen contacten. Omdat zij jouw donatielink doorsturen, worden de donaties die daaruit voortkomen opgeteld bij jouw opbrengst.