Voor je deelname aan Leef! met MS betaal je slechts een eigen bijdrage van € 95. Over de hele looptijd van het programma kost het je dus nog geen € 4 per maand! Dat is bij lange na niet genoeg om de kosten te dekken; het Nationaal MS Fonds maakt dit mogelijk dankzij de steun van donateurs.

Je betaalt natuurlijk wel zelf wat je eet en drinkt. De dagelijkse boodschappen die hiervoor nodig zijn, zijn namelijk over het algemeen niet duurder dan de normale boodschappen van een gemiddelde Nederlander.