De 25 collecterende goede doelen van Nederland zijn verenigd in Stichting Collecteplan (het SCP). Vanuit het SCP is er regelmatig contact met het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Vanuit de overheid geldt op dit moment geen verbod op collecteren, mits aan de regels van het RIVM voldaan wordt, zoals het hanteren van 1,5 meter afstand (twee armlengtes).