Het testament is geldig tot u bij de notaris een nieuw testament opstelt. U kunt het testament dus altijd herzien, wijzigen of herroepen. Bijvoorbeeld als u nieuwe eigendommen verwerft of een andere relatie krijgt. Bij een nieuw testament vervalt het oude testament. U moet dit weer bij de notaris doen. Het is niet geldig om dit zelf te wijzigen met bijschrijvingen. Ook het verscheuren van een testament maakt het niet ongeldig. Alleen via de notaris kunt u het laten herroepen. Als u al een testament heeft en deze niet herziet, wijzigt of herroept dan blijft het huidige testament rechtsgeldig.