Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat de behandeling bij sommige vormen van MS nieuwe aanvallen kan voorkomen en achteruitgang kan remmen of zelfs stoppen. Er zijn echter methodologisch sterke studies (de zogenaamde gerandomiseerde, gecontroleerde studies) nodig die verder inzicht zullen bieden in de exacte plaatsbepaling van stamceltherapie als behandelmethode bij MS. Het onderzoek in het MS Centrum Amsterdam (RAM-MS onderzoek) zal antwoord geven op de vraag of stamceltherapie een goede behandeloptie is bij mensen met MS naast de huidige voor MS geregistreerde tweedelijns therapieën (cladribine, alemtuzumab en ocrelizumab). Het onderzoek zal dus inzicht bieden in de exacte plaatsbepaling van stamceltherapie bij MS.

Dit onderzoek is mogelijk met de steun van het Nationaal MS Fonds en Stichting MS Research. Samen dragen we bij aan het bewijs dat noodzakelijk is om stamceltherapie in Nederland beschikbaar te maken – en vergoed te krijgen – voor mensen met MS voor wie dit de beste behandeloptie is.