Het VU Medisch Centrum en Amsterdam UMC zijn op dit moment bezig met een juridische fusie. Die is nog niet afgerond, beide vallen al wel onder hetzelfde bestuur. Officieel is het nu het VUmc dat het onderzoek verricht, op termijn gaan zij dus ook verder onder de naam Amsterdam UMC. Ook het MS Centrum Amsterdam valt onder Amsterdam UMC.