De collecte zal voldoen aan de dan geldende coronarichtlijnen. Maar dat kan alleen als het virus onder controle blijft. Als het nodig is kunnen de maatregelen weer worden aangescherpt. We zullen daar dan direct over informeren en de manier van collecteren daarop aanpassen. Het helpt als alle contactgegevens van assistenten en collectanten in de online community staan. Indien noodzakelijk kan er dan rechtstreeks gecommuniceerd worden.