Als je tussentijds de overeenkomst beëindigt, moet je dit melden bij de Belastingdienst. Die bepaalt dan de gevolgen voor de belastingaftrek van je schenking. Bij het overlijden van de schenker en/of partner, het verliezen van een baan, arbeidsongeschiktheid of bij het vervallen van de ANBI-status van het Nationaal MS Fonds, kan de overeenkomst eerder beëindigd worden.