Tijdens je deelname aan Leef! met MS draait het niet alleen om voeding. Zo gaan we in op het waarom van beweging. Wat gebeurt er in je lichaam als je beweegt? En waarom is dit van belang als je MS hebt? We vragen je: hoe kan jij (beter) bewegen gaan toepassen in je dagelijkse leven. Wat past bij jou? En welke doelen wil je daarin stellen? Je krijgt ondersteuning/coaching om deze verandering in je dagelijks leven in te passen, belemmeringen zichtbaar te maken en om hier oplossingen voor te bedenken in groepsverband.

Ook bij ontspanning is de start het waarom van ontspanning en stress. Wat gebeurt er bij chronische stress in je lichaam en wat is het effect hiervan op MS? Hoe kan je stress herkennen en hoe kan je (meer, of andere) ontspanning toepassen in jouw dagelijkse leven. Wat past bij jou? Welke belemmeringen ondervind je en hoe komt dat? Ook hier gaan we doelen stellen: thuis, onderweg, op je werk en in je vrije tijd. Dit doen we aan de hand van praktische oefeningen op het gebied van ademhalen, positiviteit, je focussen op één taak en je hoofd leegmaken.

Het belang van slaap is niet te onderschatten. In dit Leefstijlprogramma behandelen we hoe het lichaam in slaap komt en wat er tijdens je slaap gebeurt. De professionals van Voeding Leeft bespreken hoe je je slaap eventueel kunt verbeteren. Daar krijg je tips voor en er wordt gekeken naar wat je nog meer kunt toepassen om je slaapkwaliteit te verbeteren.

Het MS Leefstijlprogramma is dus gebaseerd op vier pijlers: voeding, beweging, slaap en ontspanning. Je begrijpt dat er een onderlinge samenhang is. De pijlers beïnvloeden elkaar. Hoe dat gebeurt, ook daar gaan we tijdens Leef! met MS uitgebreid op in.