De notaris overlegt met u wat u precies wilt en adviseert u over de verschillende mogelijkheden aan de hand van uw persoonlijke situatie. De notaris bereid dit samen met u voor en schrijft uw wensen nauwkeurig in juridische bepalingen in een testament op. Na het gesprek krijgt u eerst een voorlopige versie van uw testament toegestuurd en als u akkoord bent ondertekent u het testament bij de notaris. Uw testament is pas rechtsgeldig nadat de notaris deze samen met u heeft ondertekend (passeren). De notaris bewaart na het opstellen het originele testament in de kluis en u ontvangt een afschrift. Zo kan uw testament altijd gevonden worden als het nodig is. Wat er in het testament staat, blijft geheim tot uw overlijden. Met al uw vragen over nalaten, kunt u terecht bij de medewerkers van de notaristelefoon:  0900 – 346 93 93.

In deze video leggen donateurs en erflaters Hans Gerson een Jacquie Waller uit hoe het nadenken over een testament en het opmaken van een testament bij de notaris bij hen is gegaan.