MS is helaas nog niet te genezen. Onze onderzoekers blijven daarom werken aan oplossingen om een einde te maken aan MS. En de gevolgen ervan voor mensen met MS. Tot het zover is, zijn we er voor alle mensen die nu met MS leven en hun naasten, met als doel het continu verbeteren van de kwaliteit van leven en kwaliteit van zorg. Als u wilt kunt u in uw testament laten vastleggen dat uw nalatenschap specifiek bedoeld is voor onderzoek.