Bij overlijden van de schenker vervalt de overeenkomst.