Erfgenamen betalen erfbelasting. Hoeveel erfbelasting er moet worden betaald, hangt af van de relatie met de overledene. Het tarief voor erfbelasting is hoger naarmate de verwantschap met u kleiner is. Het Nationaal MS Fonds heeft de ANBI status en betaalt daardoor geen erfbelasting. Zo kunnen we ons aandeel in een nalatenschap voor de volle 100% inzetten voor onze doelstelling.