Zaken als onroerend goed, geld of beleggingen kunt u ook nalaten onder recht van vruchtgebruik. U laat dan het eigendom aan het Nationaal MS Fonds na. Tegelijkertijd mag uw partner of mogen bijvoorbeeld uw kinderen nog een vastgestelde periode gebruik maken van nagelaten zaken. Na afloop van die periode, of bij overlijden van uw partner of kinderen, beschikt het Nationaal MS Fonds over uw nalatenschap. Op die manier laat u uw partner en/of kinderen goed verzorgd achter én helpt u mensen met MS.