Voor je deelname aan Leef! met MS wordt slechts een eigen bijdrage gevraagd van € 95. Over de hele looptijd van het programma kost het je dus nog geen € 4 per maand! Dat is bij lange na niet genoeg om de kosten te dekken, het Nationaal MS Fonds maakt dit mogelijk dankzij de steun van talrijke donateurs.

Je betaalt natuurlijk wel zelf wat je eet en drinkt, maar dat is niet anders dan normaal. De dagelijkse boodschappen die hiervoor nodig zijn, zijn namelijk over het algemeen níet duurder dan de normale boodschappen van een gemiddelde Nederlander.