Het PPEP4All programma is een zelfmanagementprogramma voor mensen met een (chronische) ziekte ‘de patiënt’, en/of zijn of haar ‘partner’/mantelzorger. Het vormt een aanvulling op de medische behandeling waarin er vaak weinig tijd, ruimte en aandacht is voor de psychische en (psycho)sociale gevolgen van de ziekte op het dagelijkse leven.

Dit educatieprogramma heeft tot doel om, middels het aanbieden van informatie en het aanleren van management strategieën, je in staat te stellen de juiste balans te vinden tussen wat de ziekte van jou als persoon vraagt en hoe jij jouw leven wil leiden.

Met het PPEP4ALL word jij gestimuleerd om jouw eigen grenzen te ontdekken; jouw doelen te stellen, en waar nodig bij te stellen en of te verhelderen. Uitgangspunt is jouw autonomie te bevorderen.

Het PPEP4ALL beoogt jou die handvatten te bieden die jou in staat stellen de psychische en psychosociale gevolgen, waar vrijwel iedere (chronisch) zieke nou eenmaal mee te maken krijgt, goed te managen en daardoor de kwaliteit van jouw leven positief te beïnvloeden.

Het PPEP4ALL programma is ontwikkeld door dr. Noëlle Kamminga.

Meer informatie over PPEP4ALL kun je vinden op de website van PPEP4ALL.