Sinds december 2022 wordt stamceltherapie in Nederland alleen vergoed voor een kleine groep mensen met zeer actieve RRMS. Als resultaten van het lopende onderzoek voldoende bewijs leveren dat stamceltherapie een effectieve behandeling is voor een grotere groep mensen met MS, hopen wij dat stamceltherapie vaker ingezet zal worden.