Nalaten: de mogelijkheden

Het is een misverstand om te denken dat u over een groot vermogen moet beschikken om een testament op te maken. In een testament legt u uw persoonlijke wensen vast en bepaalt u zelf aan wie u wilt schenken. Wilt u het Nationaal MS Fonds opnemen in u uw testament? Er zijn verschillende manieren hoe u dit kunt doen.

Hoe laat u na aan het Nationaal MS Fonds?   

Via een erfstelling  

Bij een erfstelling laat u in uw testament vastleggen dat het Nationaal MS Fonds, alleen of met anderen, erfgenaam wordt. Bij meerdere erfgenamen bepaalt u zelf op welk percentage van uw nalatenschap een erfgenaam recht heeft.  

Via een legaat  

Met een legaat geeft u exact aan welk bedrag of welke goederen voor het Nationaal MS Fonds bestemd zijn. Het resterende deel van uw nalatenschap wordt verdeeld onder de andere erfgenamen zoals kinderen, familieleden of vrienden. U kunt meerdere legaten opnemen in een testament. Heeft u al een testament? Dan kunt u eenvoudig een legaat aan uw testament toevoegen.  

Vruchtgebruik 

U kunt ook nalaten onder recht van vruchtgebruik. U laat dan het eigendom aan het Nationaal MS Fonds na. Tegelijkertijd mag uw partner of mogen bijvoorbeeld uw kinderen nog een vastgestelde periode gebruik maken van nagelaten zaken. Na afloop van die periode, of bij overlijden van uw partner of kinderen, beschikt het Nationaal MS Fonds over uw nalatenschap. Op die manier laat u uw partner en/of kinderen goed verzorgd achter én helpt u mensen met MS. 

Via een Fonds op Naam 

Een Fonds op Naam kunt u bij leven of in uw testament oprichten. U bepaalt zelf het doel waaraan u het geld wilt besteden. Bijvoorbeeld voor onderzoek, beter leven met MS of bewustwording. Of u besluit dat het Nationaal MS Fonds dit zelf mag bepalen. U bepaalt zelf de naam van het fonds, bijvoorbeeld een familienaam, de naam van iemand die u wilt gedenken of een bedrijfsnaam. Het oprichten van een Fonds op Naam brengt kosten met zich mee, die we in overleg vaststellen. Heeft u bij leven al een Fonds op Naam? Dan kunt u in uw testament ook aangeven dat u de nalatenschap toegevoegd wilt zien aan dit Fonds op Naam.   

ANBI 

Het Nationaal MS Fonds is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en hoeft daarom geen erfbelasting te betalen. Neemt u het Nationaal MS Fonds op in uw testament, dan wordt dit in zijn geheel besteed aan onze gezamenlijke droom: een toekomst zonder MS.  

Hans Gerson en zijn vrouw Jacquie Waller leggen in onderstaande video uit dat het hebben van de ANBI-status een belangrijk argument is om te doneren en na te laten aan het Nationaal MS Fonds:  

Josien - Nationaal MS Fonds

Vragen? Neem contact op

Wilt u alle informatie nog even rustig nalezen? Vraag dan onze brochure over nalaten aan.

Heeft u een vraag over nalaten of hoe uw nalatenschap mee kan helpen aan een toekomst zonder MS? Neem dan contact op met Josien van Essen. Zij helpt u graag verder. Uiteraard worden uw gegevens vertrouwelijk behandeld.

Heeft u het Nationaal MS Fonds al opgenomen in uw testament? Dan horen wij dit ook graag, zodat we u op de hoogte kunnen houden van de ontwikkelingen en u uit kunnen nodigen voor bijvoorbeeld bijeenkomsten waarin onderzoekers verslag doen van hun werk.

Meer informatie over nalatenschap