De subsidieronde is geopend

Stichting MS Research en het Nationaal MS Fonds zetten in samenwerking met Stichting MoveS een subsidieronde uit voor meerjarige projecten! Deze subsidie wordt gefinancierd door MoveS uit de opbrengsten van “Klimmen tegen MS – editie 2024 en de deelnemers van dit evenement zal worden gevraagd te kiezen uit de projectvoorstellen.  

De subsidie voor meerjarige projecten maakt onderzoek mogelijk dat van belang is voor het MS-veld en bijdraagt aan een toekomst zonder MS. Deze oproep betreft een vooraanmelding. Op uitnodiging kan deze uitgewerkt worden tot een volledige aanvraag. 

Wie 

Een projectidee kan worden ingediend door een hoofdaanvrager die gepromoveerd is, onderzoek doet binnen het MS-veld en een aanstelling heeft binnen een Nederlandse of Vlaamse onderzoeksinstelling. Onderzoekers zonder vaste aanstelling kunnen als hoofdaanvrager een aanvraag indienen, mits één van de mede-aanvragers wel een vaste aanstelling heeft bij dezelfde Nederlandse of Vlaamse onderzoeksinstelling. 

Waarvoor 

De projectaanvraag moet gericht zijn op de oorzaak, behandeling of diagnose van MS en bijdragen aan een toekomst zonder MS. 

Wat 

Een projectidee van maximaal 4 jaar waar geen beperkingen worden gesteld aan de hoogte van de aangevraagde subsidie.  

Wanneer 

Deadline voor het indienen van de vooraanmelding is 21-05-2024 vóór 10:00 uur via [email protected].

Voorwaarden:

 • Het onderzoek vindt plaats bij een Nederlandse of Vlaamse kennisinstelling.  
 • De projectleider mag maar op 1 project als hoofdaanvrager worden vermeld. Indien de projectleider geen vaste aanstelling heeft, dan moet de supervisor met vaste aanstelling als mede-aanvrager op het project worden vermeld.  
 • Het projectidee dient goed vertaalbaar te zijn in communicatie richting een breed publiek. 
 • Samenwerking met andere instituten en/of afdelingen wordt nadrukkelijk aanbevolen (synergie/kruisbestuiving). 
 • De vooraanmelding wordt gedaan via het aanvraagformulier “Vooraanmelding meerjarig project”.  
  • Er dient aanvullend een publiekssamenvatting ingediend te worden via het formulier voor “Addendum I publiekssamenvatting”. De samenvatting dient begrijpelijk te zijn voor een breed publiek, en bevat bij voorkeur een informatieve infographic. De publiekssamenvatting en infographic worden geplaatst op de website van MoveS in de stemronde van de deelnemers van “Klimmen tegen MS – 2024″ later in de procedure.   
 • MoveS vraagt haar achterban te kiezen uit de projectvoorstellen die de minimale toets van de beoordelingscommissie hebben doorstaan. Aan de hand hiervan kan op uitnodiging een volledig uitgewerkte aanvraag ingediend worden. 
 • Het verloop van het project wordt gemonitord conform richtlijnen van NMSF en SMSR met meerdere rapportage- en terugkoppelmomenten. 

Beoordelingsprocedure en tijdlijn:

 • Projectideeën waarvoor een vooraanmelding is ingediend worden getoetst en beoordeeld door een beoordelingscommissie. 
  • Minimale toets beoordelingscommissie 
   • Relevantie: draagt het onderzoek bij aan het vinden oorzaken, behandeling of diagnose van MS? 
   • Haalbaarheid: is de experimentele aanpak geschikt om de onderzoeksvraag te beantwoorden?  
   • Kwaliteit van de groep: aanwezigheid kennis/kunde/materiaal om onderzoek goed uit te voeren en meest relevante resultaten tot nu toe. 
   • Impact: wat is de impact van het onderzoek en van de verwachte resultaten op het MS-veld? 
   • Is het een innovatief/ nieuw idee? 
   • Is het project onderscheidend en zijn er eventueel mogelijkheden tot samenwerking met andere onderzoeksgroepen?  
 • Van de beste projectvoorstellen die de minimale toets van de beoordelingscommissie hebben doorstaan, wordt de inhoud van de publiekssamenvatting en de bijbehorende infographic op de website van MoveS geplaatst. De deelnemers van ‘Klimmen tegen MS – editie 2024’ kunnen vervolgens op hun favoriete project stemmen.   
 • Naar aanleiding van de stemming worden 1-3 projectleiders uitgenodigd om hun voorstel verder uit te werken tot een volledige aanvraag. De volledig uitgewerkte aanvraag wordt voorgelegd aan de beoordelingscommissie ter controle op: 
  • Haalbaarheid: is de experimentele aanpak geschikt om de onderzoeksvraag te beantwoorden en is de planning daarvoor realistisch? 
  • Kwaliteit van het onderzoeksvoorstel: zijn de achtergrond, de onderzoeksvragen en de analyses toereikend? Wat zijn de plannen m.b.t. wetenschappelijke output?  
 • De volledig uitgewerkte aanvraag dient verbeterd te worden na beoordeling, adviezen en suggesties door de beoordelingscommissie.  
 • De aanpassingen worden bekeken door de beoordelingscommissie en na akkoord hierop vindt er een definitieve toekenning plaats. 
 • Het verloop van het project wordt gemonitord conform richtlijnen van NMSF en/of SMSR met meerdere rapportage- en terugkoppelmomenten. 
Datum Actie
05-04-2024  Call open
1-05-2024 vóór 10.00u  Deadline indienen vooraanmelding 
Eerste week juli  Bekendmaking van geselecteerde voorstellen die in aanmerking komen voor subsidie. 
Tot 19 augustus  Deelnemers Klimmen tegen MS kunnen kiezen uit geselecteerde voorstellen.  
Eind augustus  Bekendmaking welke projectideeën uitgewerkt kunnen worden tot een volledige aanvraag 
14 oktober  Deadline uitgewerkte aanvragen 10.00 uur 
25 november Deadline verbetering aanvraag 10.00u 
Half december  Officieel besluit over definitieve toekenning 

Checklist voor indienen: 

 • Aanvraagformulier vooraanmelding meerjarig project getekende versie (PDF) 
 • Aanvraagformulier vooraanmelding meerjarig project word-file 
 • Addendum I publiekssamenvatting 
 • Bijlage addendum I: Infographic 
 • Wanneer van toepassing: Addendum II Rechtvaardiging proefdiergebruik

Formulieren:

Contact:

Voor vragen of overige informatie kan contact op worden genomen met [email protected] 

Over Stichting MoveS:

MoveS beoogt mensen te inspireren om in beweging te komen tegen MS en organiseert daarvoor verschillende sportieve evenementen zoals “Klimmen tegen MS”. Door geld in te zamelen voor onderzoek zet zij zich in voor een MS-vrije wereld. Kijk voor meer informatie op de website van Stichting MoveS.