HomeKwaliteit van MS-zorg verbeterenZorg voor de mantelzorgMantelzorgtraining: Zorg voor de mantelzorg

Mantelzorgtraining: zorg voor de mantelzorg

Uit onderzoek¹ van het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt dat mantelzorgers zich vaak overbelast voelen. MS Expertisecentrum Nieuw Unicum heeft een mantelzorgtraining voor partners van mensen met MS ontwikkeld. Het Nationaal MS Fonds financiert de uitrol van deze training en het onderzoek om de training verder uit te breiden van partners naar andere mantelzorgers, bijvoorbeeld andere familieleden, buren of vrienden.

Mantelzorgtraining

De karakteristieke kenmerken van MS, zoals het progressieve karakter, het grillige en onvoorspelbare verloop, de aanwezigheid van cognitieve problematiek en het feit dat het mensen treft in de bloei van hun leven, maken de mantelzorg voor mensen met MS uitzonderlijk zwaar. De mantelzorgtraining biedt ondersteuning, voorlichting en handvatten om de draagkracht van de mantelzorger te vergroten.

Doel van de mantelzorgtraining

 • De kwaliteit van leven van zowel de mantelzorger als degene met MS te verbeteren. Een goed geïnformeerde en toegeruste mantelzorger zal zijn of haar rol beter en langer kunnen vervullen.
 • Het gevoel van belasting van de partner/naaste te verminderen en hiermee de draagkracht te vergroten. Bij MS komt cognitieve problematiek bij 40 tot 65% van de mensen met MS in meer of mindere mate voor. Daarom is de training specifiek gericht op het herkennen van en omgaan met cognitieve problematiek.

Verdere ontwikkeling mantelzorgtraining

De mantelzorgtraining is in 2019 en 2020 ontwikkeld door Nieuw Unicum, met behulp van subsidie van Stichting MS Research. De training is toegespitst op partners van mensen met MS. Inmiddels is de training ook geschikt voor andere naasten (familieleden, buren, vrienden) van mensen met MS. Nieuw Unicum onderzoekt of ook deze andere naasten baat hebben bij de training. Het Nationaal MS Fonds financiert € 17.692,- voor dit onderzoek, de verdere ontwikkeling van de training en de uitrol van de training.

Inhoud mantelzorgtraining

De training bestaat uit verschillende onderdelen:

 • Beginbijeenkomst
  Gestart wordt met een beginbijeenkomst waarbij de mantelzorgers in groepjes samenkomen. Mantelzorgers kunnen tijdens deze bijeenkomst hun ervaringen delen. Ook is er extra aandacht voor onderwerpen als overbelasting en omgaan met cognitieve problemen.
 • Onlinetraining
  Daarna volgen de mantelzorgers in hun eigen tijd een onlinetraining. Mantelzorgers krijgen vanuit dit online stuk meer informatie over cognitie, stemming, vermoeidheid, therapietrouw, omgaan met toenemende belasting en coping. Daarnaast krijgen zij handvatten mee om met deze zaken om te gaan.
 • Individueel gesprek en eindbijeenkomst
  De training sluit af met een individueel gesprek en een eindbijeenkomst.

¹ Onderzoek: ‘Voor elkaar? Stand van informele hulp in 2016’

Schrijf je in

In 2023 kun je meedoen op:

 • Op 4 februari en 1 april 2023 – voor partners –  van 14:00 tot 16:00