Opleiding tot MS-Zorgprofessional

Al meer dan 8 jaar financiert het Nationaal MS Fonds de opleiding tot MS-Zorgprofessional. De Landelijke Vereniging MS-verpleegkundigen (LVMS) en Masters in MS (Stichting VS/PA) organiseren deze opleiding tot MS-zorgprofessional voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten en PA’s/psychian assistents.

Ilona de Beer - voorzitter opleidingscommissie LVMS

Vakgericht

Ilona de Beer is voorzitter van de opleidingscommissie LVMS: ‘Op weg naar meer kennis met onze opleiding tot MS-zorg professional’. Het is een vakgerichte en gespecialiseerde opleiding tot MS-zorgprofessional die is ontwikkeld vanuit de praktijk rondom de zorg en behandelmogelijkheden van een MS-patiënt en heeft als doel het vergroten van vakkennis die toegespitst is op Multiple Sclerose. Dit wordt bereikt door verpleegkundige, wetenschappelijke, praktijk- en expertkennis te combineren. Het gaat om een 10-daagse opleiding plus één stagedag en bestaat uit verschillende onderwijsactiviteiten zoals hoorcolleges, e-learning, discussie vormen, praktijkopdrachten en het inzetten van de ervaringen van MS-patiënten ten aanzien van de verleende zorg.

Gespecialiseerde MS-verpleegkundigen

De opleiding is ontwikkeld vanuit de praktijk rondom de zorg en behandelmogelijkheden van MS-patiënten en heeft als doel het vergroten van de vakkennis op het gebied van MS. Het is belangrijk dat naast gespecialiseerde neurologen er ook steeds meer gespecialiseerde MS-verpleegkundigen komen en dat zij regelmatig worden bijgeschoold. De eindtermen van deze opleiding zijn gestoeld op de eindtermen van het internationaal examen. Meer informatie: www.msopleiding.nl

Het Nationaal MS Fonds heeft 5.000 euro beschikbaar gesteld voor 2023 en 2024, waardoor we een bijdrage leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor de MS patiënt.

Meer over kwaliteit van zorg

We zetten ons in voor een goede kwaliteit van de MS-zorg in Nederland. We financieren meerdere projecten op dit gebied.