Veilig collecteren2020-09-03T09:35:04+02:00
HomeMS collecteCollecteren in coronatijdVeilig collecteren

Veilig collecteren

Collecteren in coronatijd gaat wat anders dan voorheen. Gelukkig kun je ook dit jaar op een veilige manier collecteren. Hoe? Dat lees je hier.

Verschillende manieren om te collecteren

Omdat MS niet stil staat, blijft geld voor belangrijk onderzoek en de ondersteuning van mensen met MS van levensbelang. Vandaar dat we ook dit jaar collecteren. We begrijpen dat het dit jaar niet vanzelfsprekend is dat mensen langs de deur gaan met de bus. Vandaar dat je op verschillende manieren kunt collecteren:

 • huis-aan-huis met de collectebus met geldgleuf en QR-code. Bekijk het stappenplan of de instructievideo;
 • flyers huis aan huis in de bus doen waarop de oproep tot een donatie staat. Hierbij kun je nog voor de variant kiezen om eerst aan te bellen en de flyer te overhandigen;
 • aanmaken (en promoten) van een digitale collectebus.

Veelgestelde vragen

Gaat de collecteweek door en waarom?2020-09-01T15:56:46+02:00

Ja, de collecteweek van 16-21 november gaat door, op een veilige manier. De opbrengst van de collecte is enorm belangrijk voor het Nationaal MS Fonds want MS staat niet stil en daarom mag onderzoek naar MS ook niet stil komen te staan.

Mag collecteren van de overheid?2020-09-01T15:57:09+02:00

De 25 collecterende goede doelen van Nederland zijn verenigd in Stichting Collecteplan (het SCP). Vanuit het SCP is er regelmatig contact met het
Ministerie van Binnenlandse Zaken. Vanuit de overheid geldt op dit moment geen verbod op collecteren, mits aan de regels van het RIVM voldaan wordt, zoals het hanteren van 1,5 meter afstand (twee armlengtes).

Wat is een veilige manier van collecteren?2020-09-01T22:06:59+02:00
 • Collecteer alleen.
 • Heb jij of iemand uit je gezin verkoudheids- en/of griepverschijnselen? Blijf thuis en laat je testen.
 • Hoesten en/of niezen doe je in je elleboog of een papieren zakdoek.
 • Was altijd je handen met stromend water en zeep vooraf en na afloop van een collecteronde.
 • Bel aan en doe twee stappen naar achteren, zodat je minimaal op 1,5 meter afstand staat.
 • Doet er iemand open? Vraag om een gift. Dit kan mobiel door de QR-code te scannen of door middel van een contante donatie. Strek daarbij de arm goed vooruit. Zet eventueel de bus op de grond neer en pak hem weer op nadat de gever zijn donatie heeft gedaan.
 • Bedank de gever.
 • Wordt er niet open gedaan, doe dan de donatiekaart in de brievenbus.
 • Zie ook de collectantenflyer.
Moet ik persoonlijke beschermingsmiddelen dragen, zoals handschoenen of mondkapje?2020-09-01T15:57:59+02:00

Hierin volgen wij de richtlijnen van het RIVM. In Nederland wordt dit niet geadviseerd.

Ik heb een kwetsbare gezondheid. Wat nu?2020-09-01T15:58:31+02:00

Wij adviseren collectevrijwilligers met een kwetsbare gezondheid dit jaar niet te gaan collecteren. Misschien weet je zelf nog iemand uit je omgeving die jouw wijk wil overnemen? Vraag hem of haar dan. Daarnaast kan collecteren ook digitaal met een digitale collectebus.

Wat als het coronavirus weer oplaait rond de collecteweek?2020-09-21T16:30:14+02:00

De collecte in november zal voldoen aan de dan geldende coronarichtlijnen. Maar dat kan alleen als het virus onder controle blijft. Als het nodig is, kunnen de maatregelen weer worden aangescherpt. We zullen daar dan direct over informeren en de manier van collecteren daarop aanpassen. Het helpt als alle contactgegevens van assistenten en collectanten in de online community staan. Geef je gegevens dus door aan je coördinator. Indien noodzakelijk kan er dan rechtstreeks gecommuniceerd worden. Als plaatsen in de zwaarste regionen van de RIVM-kaart komen dan raden wij het af om daar te collecteren (meer dan 186 besmettingen per 100.000 inwoners).
Deze richtlijn baseren wij op de richtlijn van andere collecterende fondsen en mede op advies van het RIVM aan KWF.

Welke manieren van collecteren zijn er?2020-09-04T14:59:50+02:00

Het is dit jaar niet vanzelfsprekend dat mensen langs de deur gaan met de collectebus. Vandaar dat je op verschillende manieren kunt collecteren:

 • huis-aan-huis met de collectebus met geldgleuf en QR-code. Bekijk het stappenplan of de instructievideo;
 • flyers huis-aan-huis in de bus doen waarop de oproep tot een donatie staat. Hierbij kun je nog voor de variant kiezen om eerst aan te bellen en de flyer te overhandigen;
 • aanmaken (en promoten) van een digitale collectebus.

Steun jij ons ook?

Alle steun is welkom. Heb jij een paar uurtjes tijd over? Of doe je misschien een donatie?

Ik wil graag collecteren
Ik wil graag doneren
Go to Top