MS en corona: wat is verstandig?

We krijgen veel vragen van mensen met MS over het coronavirus. MS Zorg Nederland heeft vanochtend een advies gepubliceerd. Dit brengen wij graag onder de aandacht.

Veelgestelde vragen over MS en corona - Nationaal MS Fonds

Het RIVM geeft in haar berichtgeving aan dat mensen met MS, die meer gezondheidsproblemen hebben, minder mobiel zijn of remmende medicatie gebruiken, tot de risicogroep behoren voor het coronavirus. Voor risicogroepen geldt in de eerste plaats het voorkomen van besmet raken. Daarom adviseert het RIVM het vermijden van drukke omgevingen of sociale evenementen, tenzij dit absoluut noodzakelijk is.

Hieronder kan ook het bezoek aan het ziekenhuis vallen. Mensen die een afspraak in het ziekenhuis hebben kunnen bellen met de betreffende afdeling om te beoordelen of een bezoek aan het ziekenhuis echt noodzakelijk is. Zo niet, dan kan een afspraak wellicht verplaatst worden ofomgezet worden in een telefonisch consult.

MS-medicatie

Ten aanzien van het gebruik van MS remmende medicatie (immuunmodulatie) is op dit moment nog geen formeel advies vanuit overheid en/of medische beroepsverenigingen. Wel is er in andere landen, waaronder Groot-Brittannië, een advies gegeven. Dit advies komt erop neer dat gebruik van de meeste medicijnen het best gewoon gecontinueerd kan worden. Dit geldt voor:

  • interferon-beta (Avonex, Betaferon, Rebif, Plegridy);
  • glatirameer-acetaat (Copaxone);
  • teriflunomide (Aubagio);
  • diemthylfumaraat (Tecfidera);
  • natalizumab (Tysabri).

De verwachting is dat het gebruik van deze medicatie geen verhoogd risico geeft.

Ook wordt geadviseerd om behandeling met fingolimod (Gilenya) gewoon te continueren. Bij het gebruik van dit medicijn bestaat de kans voor een verhoogde vatbaarheid voor het coronavirus, echter het stoppen ervan geeft een duidelijk risico op het actief worden van MS.

Gebruikt u dimethylfumaraat (Tecfidera), fingolimod (Gilenya) of teriflunomide (Aubagio) en ontstaan daarbij verlaagde aantallen witte bloedcellen in de bloedbaan? Dan kan uw neuroloog een lagere dosering voorstellen. In de meeste gevallen is het niet nodig om helemaal te stoppen met de medicatie. Zonder overleg stoppen kan namelijk leiden tot een opvlamming van de MS.

Het Britse advies stelt dat overwogen moet worden om vervolgbehandelingen met ocrelizumab (Ocrevus), cladribine (Mavenclad) en alemtuzumab (Lemtrada) voorlopig uit te stellen. De behandelingen veroorzaken een tijdelijke verlaagde afweer. Men verwacht daarbij dat het uitstellen van deze vervolgbehandelingen niet direct leidt tot het actief worden van de MS.

Wereldwijd advies over corona en MS

MS International Federation (MSIF) heeft een wereldwijs advies uitgebracht voor mensen met MS. De Nederlandse vertaling hiervan is te vinden op de website van Stichting MS Research.