MS@Work

Met de MS@Work studie proberen we in kaart te brengen welke factoren een rol spelen bij het wel of niet behouden van werk en functioneren op het werk bij mensen met relapsing remitting MS. Uit onderzoek blijkt namelijk dat twee derde van de mensen met MS niet aan het werk blijft in de jaren na de diagnose. Met de uitkomsten van de MS@Work studie hopen we dat meer mensen met MS kunnen blijven werken na de diagnose. Het hebben van werk zorgt namelijk niet alleen voor een inkomen, maar het is ook een onderdeel van wie je bent.

Studiegroep MS@Work - Nationaal MS Fonds

Het onderzoek is uitgevoerd door de MS@Work onderzoeksgroep en 16 deelnemende MS-centra verspreid over Nederland. We volgden de deelnemers over vier meetmomenten (verspreid over drie jaar). Een meetmoment bestaat uit neurologisch-, neuropsychologisch en vragenlijstonderzoek.

De dataverzameling is gestart in maart 2014 en is in maart 2020 afgerond. Momenteel maken de onderzoekers de database compleet en schrijven ze de laatste wetenschappelijke artikelen. Het Nationaal MS Fonds is al sinds het begin nauw betrokken bij de MS@Work studie. In 2019 heeft de MS@Work groep een subsidie ontvangen van € 117.982,- voor de verlenging van de studie tot en met december 2021, zodat de dataverzameling goed afgerond kan worden en het verloop over de tijd onderzocht kan worden.

Handreikingen MS en werk

In samenwerking met Fit for Work zijn de handreikingen MS en werk opgesteld. De vraag ‘Hoe kunnen mensen met MS zo goed en zo lang mogelijk aan het werk blijven?’ staat hierin centraal. De handreikingen bieden een overzicht van beschikbare informatie en advies voor werknemers, werkgevers en zorgverleners.

Publicaties MS@Work

Hieronder vind je alle publicaties over de MS@Work studie. Vind je het lastig om te lezen, maar ben je wel benieuwd? Bekijk dan de Nederlandse samenvatting van publicaties over de MS@Work studie.

Fotografie: Marjolein Annegarn ©