Nalaten: de mogelijkheden

Het is een misverstand om te denken dat u over een groot vermogen moet beschikken om een testament op te maken. In een testament leg je uw persoonlijke wensen vast en bepaalt u zelf aan wie u wilt schenken. Er zijn verschillende mogelijkheden waarop u dit kunt doen.

Bekijk de mogelijkheden bij nalaten aan het Nationaal MS Fonds

De mogelijkheden

Via een erfstelling

Bij een erfstelling laat u in uw testament vastleggen dat het Nationaal MS Fonds, alleen of met anderen, erfgenaam wordt. Bij meerdere erfgenamen bepaalt u zelf op welk percentage van uw nalatenschap een erfgenaam recht heeft.

Via een legaat

Met een legaat geeft u exact aan welk bedrag of welke goederen voor het Nationaal MS Fonds bestemd zijn. Het resterende deel van uw nalatenschap wordt verdeeld onder de andere erfgenamen zoals kinderen, familieleden of vrienden. U kunt meerdere legaten opnemen in een testament. Heeft u al een testament? Dan kunt u eenvoudig een legaat aan uw testament toevoegen.

Via een Fonds op Naam

Een Fonds op Naam kunt u bij leven of in uw testament oprichten. U bepaalt zelf het doel waaraan u het geld wil besteden. Bijvoorbeeld voor onderzoek, coaching van mensen met MS of voorlichting. Of u besluit dat het Nationaal MS Fonds dit zelf mag bepalen. U bepaalt zelf de naam van het fonds, bijvoorbeeld een familienaam, de naam van iemand die u wilt gedenken of een bedrijfsnaam.
Het oprichten van een Fonds op Naam brengt kosten met zich mee, die we in overleg vaststellen. Heeft u bij leven al een Fonds op Naam? Dan kunt u in uw testament ook aangeven dat u de nalatenschap toegevoegd wilt zien aan dit Fonds op Naam.

Uw nalatenschap voor een wereld zonder MS

Neemt u het Nationaal MS Fonds op in uw testament, dan wordt dit in zijn geheel besteed aan onze gezamenlijke droom: een toekomst zonder MS. Het Nationaal MS Fonds is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en hoeft daarom geen erfbelasting te betalen.

Zonder testament gaat uw bezit automatisch naar uw naaste familie. Door een testament op te maken bepaalt u zelf wat er met uw bezittingen gebeurt als u er niet meer bent. Verandert u later van gedachten, dan kunt u het testament altijd wijzigen.

We willen dat onderzoek naar oplossingen voor MS doorgaat. Daarom hebben we het Nationaal MS Fonds opgenomen in ons testament.

Johan en Heleen Peeters

Mogelijkheden nalaten aan het Nationaal MS Fonds - ervaring Heleen en Johan Peeters
Josien - Nationaal MS Fonds

Vragen? Neem contact op

Wilt u alle informatie nog even rustig nalezen? Vraag dan onze brochure over nalaten aan.

Heeft u een vraag over nalaten of hoe uw nalatenschap mee kan helpen aan een toekomst zonder MS? Neem dan contact op met Josien van Essen. Zij helpt u graag verder. Uiteraard worden uw gegevens vertrouwelijk behandeld.

Heeft u het Nationaal MS Fonds al opgenomen in uw testament? Dan horen wij dit ook graag, zodat we u op de hoogte kunnen houden van de ontwikkelingen en u uit kunnen nodigen voor bijvoorbeeld bijeenkomsten waarin onderzoekers verslag doen van hun werk.