HomeOnderzoek naar MSEerste validatie van PHREND in Nederland

Eerste validatie van PHREND in Nederland

Bij de behandeling van relapsing remitting MS is het belangrijk om vroegtijdig de meest effectieve therapie voor te schrijven. Welke therapie bij de individuele persoon met MS het meest effectief is, is vaak lastig vooraf te bepalen. Er bestaan veel verschillende therapieën en het is niet altijd vooraf bekend hoe een therapie werkt bij een individuele persoon. PHREND speelt hierin een rol.

Dr. Suzanne van Veen onderzoekt de eerste validatie van PHREND in Nederland - Nationaal MS Fonds

Om arts en patiënt van meer informatie te voorzien bij de keuze van de therapie bij de behandeling van relapsing remitting MS, heeft PwC (Zwitserland) in samenwerking met neurologen een voorspelmodel ontwikkeld. Dit voorspelmodel heet PHREND: Predictive Healthcare with Real-world Evidence for Neurological Disorders. PHREND is een web-based applicatie voor arts en patiënt, die zij raadplegen bij de keuze van de therapie. Deze applicatie geeft arts en patiënt inzicht in de verwachte effectiviteit van alle therapieën. Hierbij neemt men de individuele situatie en kenmerken van de patiënt mee. Ook kan men in de voorspelling rekening houden met individuele wensen van de patiënt. PHREND is in Duitsland ontwikkeld op een database van 25.000 personen met MS. Sinds 2017 testen neurologen en patiënten PHREND in de Duitse behandelpraktijk.

PHREND naar Nederland?

Gezien de positieve resultaten van PHREND in Duitsland, gaan PwC (Nederland), het St. Antonius ziekenhuis (Nieuwegein) en MS4Research Instituut (Nijmegen) onderzoeken of de applicatie ook in Nederland kan worden gebruikt. Met financiële steun van het Nationaal MS Fonds onderzoeken deze partijen hoe goed het voorspelmodel werkt voor Nederlandse MS-patiënten. Dit betekent dat zij de voorspellingen van PHREND gaan vergelijken met therapiekeuzes die in de behandelpraktijk bij Nederlandse patiënten zijn gemaakt. De applicatie wordt dus nog niet in de dagelijkse praktijk gebruikt bij patiënten. Dit onderzoek levert informatie over hoe goed PHREND werkt in Nederland, met het doel om het vervolgens te gaan gebruiken in de Nederlandse behandelpraktijk.

Financiering van dit onderzoek

Het onderzoek wordt uitgevoerd door PwC (Nederland), het St. Antonius Ziekenhuis en MS4Research Instituut, in samenwerking met PwC (Zwisterland) en neurologen van NeuroTransdata (NTD, in Duitsland). Het Nationaal MS Fonds draagt € 55.000 euro bij om dit onderzoek mogelijk te maken. PwC (Nederland) investeert in het resterende benodigde budget om dit onderzoek uit te voeren. Het onderzoek start in 2021 en duurt 12 maanden.

PHREND in een notendop

Bijdragen aan dit mooie onderzoek?

MS is zenuwslopend. Geef en steun de strijd tegen MS.

Geef voor MS