HomeOnderzoek naar MSEerste validatie van PHREND in Nederland

Eerste validatie van PHREND in Nederland

Bij de behandeling van relapsing remitting MS is het belangrijk om vroegtijdig de meest effectieve therapie voor te schrijven. Welke therapie bij de individuele persoon met MS het meest effectief is, is vaak lastig vooraf te bepalen. Er bestaan veel verschillende therapieën en het is niet altijd vooraf bekend hoe een therapie werkt bij een individuele persoon. PHREND speelt hierin een rol.

Dr. Suzanne van Veen onderzoekt de eerste validatie van PHREND in Nederland - Nationaal MS Fonds

Om arts en patiënt van meer informatie te voorzien bij de keuze van de therapie bij de behandeling van relapsing remitting MS, heeft PwC (Zwitserland) in samenwerking met neurologen uit Duitsland een voorspelmodel ontwikkeld. Dit voorspelmodel heet PHREND: Predictive Healthcare with Real-world Evidence for Neurological Disorders. PHREND is een web-based applicatie voor arts en patiënt, die zij raadplegen bij de keuze van de therapie. Deze applicatie geeft arts en patiënt inzicht in de verwachte effectiviteit van alle therapieën. Hierbij neemt men de individuele situatie en kenmerken van de patiënt mee. Ook kan men in de voorspelling rekening houden met individuele wensen van de patiënt. PHREND is in Duitsland ontwikkeld op een database van 25.000 personen met MS. Sinds 2017 gebruiken neurologen en patiënten PHREND in de Duitse behandelpraktijk.

PHREND naar Nederland?

Gezien de positieve resultaten van PHREND in Duitsland, gaan PwC (Nederland), het St. Antonius ziekenhuis (Nieuwegein) en MS4Research Instituut (Nijmegen) onderzoeken of de applicatie ook in Nederland kan worden ingezet. Met financiële steun van het Nationaal MS Fonds onderzoeken deze partijen hoe goed het voorspelmodel werkt voor mensen met MS in Nederland. Dit betekent dat zij de voorspellingen van PHREND gaan vergelijken met therapiekeuzes die in de behandelpraktijk bij Nederlandse mensen met MS zijn gemaakt. De applicatie wordt dus nog niet in de dagelijkse praktijk gebruikt. Dit onderzoek levert informatie over hoe goed PHREND werkt in Nederland, met het doel om het vervolgens te gaan gebruiken in de Nederlandse behandelpraktijk.

Financiering van dit onderzoek

Het onderzoek wordt uitgevoerd door PwC (Nederland), het St. Antonius Ziekenhuis en MS4Research Instituut, in samenwerking met PwC (Zwisterland) en neurologen van NeuroTransdata (NTD, in Duitsland). Het Nationaal MS Fonds draagt € 55.000 euro bij om dit onderzoek mogelijk te maken. PwC (Nederland) investeert in het resterende benodigde budget om dit onderzoek uit te voeren. Het onderzoek heeft de goedkeuring ontvangen van de medisch ethische toetsingscommissie en gaat binnenkort starten met het benaderen van mensen met MS in het St. Antonius Ziekenhuis. De deelnemers zullen worden gevraagd om hun toestemming of hun gegevens geanonimiseerd gebruikt mogen worden. Daarna kunnen de onderzoekers het voorspelmodel van PHREND in Nederland gaan vergelijken met de therapiekeuzes die in de behandelpraktijk zijn gemaakt.  Het onderzoek zal 12 maanden duren.

PHREND in een notendop

Bijdragen aan dit mooie onderzoek?

MS is zenuwslopend. Geef en steun de strijd tegen MS.