HomeOnderzoek naar MSHet effect van thuismonitoring op het leven van mensen met MS

Het effect van thuismonitoring op het leven van mensen met MS

Vermoeidheid is één van de meest voorkomende klachten bij mensen met MS. Een controle in het ziekenhuis kan een enorme inspanning zijn. Dr. Esther Zeinstra, neuroloog in het Isala MS Centrum, wil daarom onderzoeken welk effect thuismonitoring op het leven van mensen met MS heeft.

In de huidige situatie bezoekt iemand met MS gemiddeld vier keer per jaar het ziekenhuis voor controle: twee keer bij de neuroloog, afgewisseld met twee bezoeken aan de MS-verpleegkundige. Voor de MS-patiënt zouden deze poliklinische controles tot het minimale beperkt moeten worden, zodat dit zo min mogelijk energie kost. In de afgelopen jaren zijn er echter veel nieuwe behandelmogelijkheden bij gekomen. Deze behandelingen zijn veel effectiever, maar hebben ook meer bijwerkingen en zijn duurder. Dat zorgt ervoor dat intensieve monitoring van effect en bijwerkingen belangrijk en noodzakelijk zijn. Het gevolg is dat er juist méér ziekenhuisbezoeken nodig zijn, die impact hebben op de energie van de MS-patiënt. Daarbij komt dat veel mensen met MS kampen met cognitieve problemen, waardoor consulten vaak minder effectief zijn dan gewenst.

Thuismonitoring en connected care

Is thuismonitoring de oplossing? Welk effect heeft thuismonitoring op het leven van MS-patiënten? Wordt de zorg beter? Krijgen MS-patiënten meer autonomie en is het minder belastend voor de patiënt? Op die vragen hopen dr. Esther Zeinstra en onderzoeksverpleegkundige Marlies Hoving samen met het hele MS-team antwoord te krijgen. Voor de thuismonitoring wordt de MSMonitor ingezet, waarbij MS-patiënten online vragenlijsten invullen. De resultaten worden grafisch in tijd uitgezet, waardoor patiënten meer inzicht krijgen in hun persoonlijke ziektebeloop en meer grip krijgen op hun symptomen. Hierdoor stijgt de autonomie en krijgt de patiënt meer de regie. Ook de zorgverlener kan deze vragenlijsten en resultaten inzien, waardoor er beter inzicht in het beloop en de problematiek is. Het gevolg is dat een consult naar verwachting effectiever verloopt en misschien zelfs via beeldbellen kan plaatsvinden. Bovenal zorgt thuismonitoring ervoor dat de patiënt minder belast wordt, waardoor de kwaliteit van leven mogelijk stijgt. Ook zal in het onderzoek gebruik worden gemaakt van SmartLab. Hiermee kan een MS-patiënt zelf thuis bloed prikken met een prik in de vinger. Dit bespaart tijd. Bovendien is de verwachting dat men zich minder ziek voelt, omdat de MS-patiënt niet naar het ziekenhuis hoeft.

Voor het onderzoek zijn 200 MS-patiënten nodig. Door middel van loting wordt bepaald wie de MSMonitor gaat gebruiken en wie zorgt krijgt op de ‘oude’ manier. SmartLab komt beschikbaar voor iedereen die daarvoor in aanmerking komt. Hier maken we een vergelijking tussen de oude en de nieuwe manier per patiënt. Het onderzoek is begin 2021 van start gegaan en zal ongeveer vier jaar duren. Nationaal MS Fonds draagt € 150.000,- bij aan het onderzoek. De andere helft (ook € 150.000,-) wordt gefinancierd door Innovatie & Wetenschap (I&W).

Alle onderzoeken naar MS

MS is nog altijd niet te genezen. Wetenschappelijk onderzoek blijft daarom belangrijk.
We financieren daarom ook andere onderzoeken. Benieuwd naar deze studies?

Bekijk alle onderzoeken naar MS