HomeOnderzoek naar MSLeefstijlinterventie voor mensen met multiple sclerose (LIMS)

Leefstijlinterventie voor mensen met multiple sclerose (LIMS)

Er klinken met regelmaat geluiden dat het aanpassen van de leefstijl een grote impact op MS-klachten kan hebben. Neuroloog Brigit de Jong en neuropsycholoog Ilse Nauta van het MS Centrum Amsterdam starten in 2021 met het LIMS-onderzoek (Leefstijlinterventie voor mensen met multiple sclerose). In deze studie onderzoeken zij de impact van het leefstijlprogramma ‘Leef! met MS’.

Vervolg op voedingsprogramma

In samenwerking met Voeding Leeft start in 2021 het leefstijlprogramma ‘Leef! met MS’. Dit programma is een vervolg op het voedingsprogramma ‘Anders Eten bij MS’ dat in 2016 en 2017 door Stichting MS-Anders en Voeding Leeft voor mensen met MS werd verzorgd. Ruim 500 mensen met MS volgden dat programma en zij leken er baat bij te hebben: ze ervaarden minder fysieke klachten, een betere gezondheid en welzijn en een mindere mate van vermoeidheid. Naast het voedingspatroon zijn er op basis van literatuur ook aanwijzingen dat andere leefstijlfactoren, waaronder fysieke activiteit, ontspanning en een gezond slaappatroon, een positief effect hebben op de gezondheid van mensen met MS. Kortom, het beïnvloeden van leefstijlfactoren lijkt veelbelovend voor mensen met MS. Er zijn echter grotere longitudinale studies nodig om deze positieve effecten op het welbevinden van mensen met MS verder te onderzoeken.

Om deze redenen is het voedingsprogramma uitgebreid naar een leefstijlprogramma. Naast voeding spelen ook ontspanning, slaap en bewegen een rol. Daarnaast wordt dit programma gekoppeld aan een wetenschappelijk onderzoek.

Observationeel onderzoek

Het leefstijlprogramma wordt aangeboden aan mensen met MS. Zij mogen vrijwillig deelnemen aan het LIMS-onderzoek. Het doel van het LIMS-onderzoek is om de impact van dit leefstijlprogramma op het dagelijks leven van mensen met MS te onderzoeken en tevens de naleving van het leefstijlprogramma in kaart te brengen. Dit gebeurt door middel van online vragenlijsten die de deelnemers op gezette tijdstippen invullen. De vragen gaan over kwaliteit van leven, vermoeidheid, werkproductiviteit en functioneren. De verwachting is dat het leefstijlprogramma de impact van MS op het dagelijks functioneren zal verlagen. Hopelijk kunnen de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek eraan bijdragen dat deze leefstijlinterventie als ‘erkende gecombineerde leefstijlinterventie’ (GLI) in de basisverzekering zal komen. Als dit het geval is, wordt het leefstijlprogramma voor meer mensen met MS toegankelijk.

Het onderzoek start drie maanden voor de start van het leefstijlprogramma en loopt door tot 24 maanden na de start van het leefstijlprogramma. Het Nationaal MS Fonds stelt € 145.957,- ter beschikking om dit onderzoek mogelijk te maken.

Alle onderzoeken naar MS

MS is nog altijd niet te genezen. Wetenschappelijk onderzoek blijft daarom belangrijk.
We financieren daarom ook andere onderzoeken. Benieuwd naar deze studies?

Bekijk alle onderzoeken naar MS