HomeOnderzoek naar MSSlaapproblemen bij MS

Slaapproblemen bij MS

Sommige mensen met MS hebben last van slaapproblemen. Dit heeft een enorme impact op de kwaliteit van leven. Behandelaars hebben relatief weinig aandacht voor slaapproblemen bij mensen met MS, terwijl hier vaak een belangrijke kans ligt om de kwaliteit van leven te verbeteren. Sommige mensen met MS gebruiken cannabis om beter te slapen. De kwaliteit van deze cannabis loopt uiteen en daarom bekijken onderzoekers of betrouwbare, veilige medicinale cannabisolie een optie is.

Mensen met MS hebben vaak last van meerdere klachten. Slaapproblemen worden hierdoor soms overschaduwd, waardoor onderdiagnosticering en onderbehandeling het gevolg zijn. Als de behandeld arts slaapproblemen erkent, is een passende behandeling vaak beperkt. Er zijn wachtlijsten voor cognitieve therapie en reguliere slaapmedicatie wordt nauwelijks gebruikt, door de bijwerkingen en verslavende eigenschappen.

Cannabis

Voor veel mensen met MS is cannabis, ondanks de maatschappelijke discussie, de sleutel bij slaapproblemen. Ze ervaren grote voordelen bij zowel vrij verkrijgbare, niet psycho-actieve CBD-olie tot medicinale of zelfs illegale cannabis. Slaapproblemen nemen af en daarmee verbetert de levenskwaliteit. Van cannabis is bekend dat het niet verslavend werkt, mits met mate gebruikt. Elk middel heeft uiteraard zowel voor- als nadelen.

De kwaliteit van cannabis en cannabisextracten blijkt wel zeer onbetrouwbaar. Dit blijkt uit wetenschappelijke literatuur. De hoeveel actieve stoffen (cannabinoïden) verschilt en soms zijn ongewenste stoffen zoals pesticiden en zware metalen toegevoegd. Hierdoor is grote vraag naar betrouwbare, bewezen en betaalbare cannabismedicatie, in plaats van de vrij verkrijgbare, ongereguleerde, illegale en soms zelfs mogelijk gevaarlijke producten.

In het onderzoek werken mensen met MS en onderzoekers nauw samen om medicinale cannabis te ontwikkelen, die bij voorkeur voorgeschreven en vergoed wordt. Hiermee hopen onderzoekers de slaapproblemen bij mensen met MS te verminderen en de kwaliteit van leven fors te verhogen.

Andere slaapmedicatie vs. cannabis

Er bestaan ook andere slaapmiddelen, waaronder benzodiazepines. Deze middelen werken tijdelijk en mogen een beperkte tijd worden ingenomen. Met deze medicijnen verdwijnen slaapproblemen niet. Ze werken veelal verslavend en er is vaak meer en meer nodig om hetzelfde effect te krijgen. Daarnaast zijn er bijwerkingen: sufheid, afname van het reactie- en concentratievermogen en soms motorische beperkingen. Mensen met MS hebben vaak last van meerdere klachten en willen geen nieuwe klachten door bijwerkingen.

Cannabis heeft deze nadelen en bijwerkingen niet of in mindere mate. Dan moet het wel consequent gebruikt worden en oraal ingenomen worden. Het roken van cannabis laten de onderzoekers in deze studie buiten beschouwing.

Het ontwikkelen van een nieuw soort cannabisproduct op basis van het originele plantmateriaal, heeft als voordeel dat er minder bijwerkingen zullen zijn en dat er lager gedoseerd kan worden dan bij gebruik van pure cannabisproducten.

Alle onderzoeken naar MS

MS is nog altijd niet te genezen. Wetenschappelijk onderzoek blijft daarom belangrijk.
We financieren daarom ook andere onderzoeken. Benieuwd naar deze studies?

Bekijk alle onderzoeken naar MS