Versterken van cognitieve revalidatie

In deze studie van dr. Priska Zuber (Universiteit Leiden) willen de onderzoekers de effectiviteit van cognitieve revalidatie bij mensen met MS vergroten. Voorafgaand aan het revalidatieprogramma geven zij een training in nauwgezetheid (consciëntieusheid) of een placebotraining. De onderzoekers hopen dat de echte training een groter effect laat zien dan de placebotraining. Maar vooral hopen ze dat aan het einde van de studie een succesvol cognitief revalidatieprogramma beschikbaar is voor mensen met MS.   

Prepare the mind: het versterken van het effect van cognitieve revalidatie bij MS door het trainen van nauwgezetheid

Revalidatieprogramma’s nog niet optimaal 

Meer dan 50% van de mensen met MS krijgt te maken met cognitieve problemen, problemen met het denkvermogen. Daardoor kunnen veel dingen in het dagelijks leven, bijvoorbeeld koken, een gesprek volgen of de dag plannen, lastig zijn. Cognitieve revalidatieprogramma’s bij MS helpen wel, maar niet altijd optimaal. Door voorafgaand aan het cognitieve revalidatieprogramma een training in nauwgezetheid te geven, hopen de onderzoekers de effectiviteit van cognitieve revalidatie te vergroten. 

Betere behandeling van cognitieve problemen 

Nauwgezetheid, bijvoorbeeld goed georganiseerd zijn, nauwkeurig werken, focus houden, is een persoonlijkheidseigenschap waarvan aangetoond is dat deze helpt bij het cognitief functioneren van mensen met MS. Ook blijkt dat nauwgezette mensen met MS meer profijt hebben van cognitieve revalidatie. Recent is aangetoond dat consciëntieusheid ‘trainbaar’ is. Door de effectiviteit van cognitieve revalidatieprogramma’s te vergroten, zullen cognitieve problemen bij MS eerder en beter behandeld worden. Mensen met MS kunnen dan beter functioneren in het dagelijks leven, hebben een grotere kwaliteit van leven én kunnen langer deelnemen aan de maatschappij.  

In totaal zullen 126 mensen met MS meedoen aan het onderzoek.  

Het Nationaal MS Fonds financiert dit onderzoek met 370.036 euro. 

Bijdragen aan dit mooie onderzoek?

MS is zenuwslopend. Geef en steun de strijd tegen MS.