Informatie voor onderzoekers

De droom van het Nationaal MS Fonds is een toekomst zonder MS. Tot die tijd zijn we er voor alle mensen die nú met MS leven en hun naasten, met als doel het continu verbeteren van de kwaliteit van leven en kwaliteit van zorg. Dat doen we onder andere door het financieren van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van MS. Voor de onderzoeken die we financieel mogelijk maken zijn de algemene voorwaarden subsidieverlening van toepassing.

Subsidieronde onderzoek 2023 - Nationaal MS Fonds

Elke twee jaar subsidieronde wetenschappelijk onderzoek

We zetten om het jaar een subsidieronde, ook wel call genoemd, uit om nieuwe wetenschappelijke onderzoeken naar MS financieel mogelijk te maken. De eerstvolgende subsidieronde zal plaatsvinden in 2025.

De onderzoeksvoorstellen die tijdig zijn ingediend en voldoen aan de genoemde randvoorwaarden worden door de Wetenschappelijke Advies Raad (WAR) van het Nationaal MS Fonds beoordeeld. Er wordt beoordeeld op: 

Wetenschappelijke kwaliteit

Hierbij wordt gekeken naar de achtergrond, de onderzoeksvragen en de opzet van het onderzoek. Ook wordt er gekeken naar de statistische analyse en de plannen om de resultaten te publiceren.

Relevantie en impact

Hierbij wordt gekeken waarom het onderzoek relevant is voor mensen met MS en om die reden uitgevoerd dient te worden. Naast de wetenschappelijke relevantie wordt ook de relevantie voor de doelgroep beoordeeld.  Er dient te worden omschreven wat de verwachte resultaten zijn en wat de impact hiervan is.

Haalbaarheid

Hierbij wordt gekeken naar de kwaliteit van de aanvrager(s) en het onderzoeksteam. Tevens wordt gekeken naar de planning en naar het gevraagde onderzoeksbudget.

Beoordeling- en toekenningsprocedure

  1. Het Nationaal MS Fonds controleert op de genoemde randvoorwaarden.
  2. De Wetenschappelijk Advies Raad van het Nationaal MS Fonds beoordeelt de aanvraag op basis van de beoordelingscriteria.
  3. Met inachtneming van het advies van de Wetenschappelijk Advies Raad, neemt het Bestuur van het Nationaal MS Fonds een besluit over het al dan niet honoreren van een onderzoeksvoorstel.

De WAR beoordeelt alle aanvragen nauwkeurig, waarna het Bestuur van het Nationaal MS Fonds een besluit neemt over de onderzoeken die voor honorering in aanmerking komen. 

Vragen

Bij vragen kun je contact opnemen met Yvonne Hettema, via [email protected] of telefoon 010 – 591 98 39.