Dr. Antonio Luchicchi

Hoofdonderzoeker dr. Antonio Luchicchi

Leeftijd: 42 jaar

Werkplek: MS Centrum Amsterdam

Opleiding: Gepromoveerd in Neurowetenschappen

dr. Antonio Luchicchi

‘Ons onderzoek kan een doorbraak betekenen in het vinden van het ontstaan van MS’ 

Neurowetenschapper Antonio Luchicchi aarzelt geen moment als hij in 2017 hoort dat vooraanstaand MS researcher prof. dr. Jeroen Geurts een studie wil starten naar de oorzaken van MS. Een belangrijk onderzoek, want pas wanneer de precieze oorzaak van MS bekend is, kan er echt iets worden gedaan om kwaliteit van leven te verbeteren, MS te stoppen en wellicht te voorkomen. Antonio solliciteert en stort zich vol overgave op het onderzoek. Met nieuwe technieken, zoals een lasermicroscoop, onderzoekt Antonio de afgelopen jaren hersenmateriaal van overleden mensen met MS. Hierin doen hij en Jeroen een belangrijke ontdekking. Ze vinden zogenaamde myelineblaren, die ontstaan door een verandering in de hechting van myeline aan zenuwbanen.  

Nieuwe kijk op ontstaan MS 

Antonio en Jeroen vermoeden dat de myelineblaren het ontstekingsproces bij MS in gang kunnen zetten. Een theorie die haaks staat op wat wetenschappers tot dan toe vermoedden. ‘De klassieke hypothese is dat een auto-immuunreactie zorgt voor afbraak van myeline. Onze theorie is dat er eerst myelineblaren ontstaan. Het zou kunnen zijn dat deze blaren myeline afbreken, waardoor stukjes eiwit in het brein gaan rondzwemmen. Deze zouden het immuunsysteem vervolgens kunnen triggeren.’ 

“Het doel van ons onderzoek is om het mechanisme van het ontstaan van de myelineblaren in kaart te brengen.” 

Dr. Antonio Luchicchi

Een eenvoudige formulering van de hypothese van ons onderzoek is dat myelineblaren in MS-breinen ten grondslag liggen aan het ontstaan van MS-laesies. Het doel van het onderzoek is het testen van deze hypothese en het in kaart brengen van het mechanisme van het ontstaan van de myelineblaren. Zo willen we een stap zetten in het ontrafelen van de oorzaken van MS en de formatie van MS-laesies. 

Begeleiden van de onderzoekers 

Als hoofdonderzoeker heb ik de supervisie over het project en begeleid ik de onderzoekers in opleiding (OIO). Ik doe dat door te kijken naar de analyses die worden gedaan, naar de resultaten hiervan en door het begeleiden van het steeds verbeteren van processen. We doen dit in een groot team van medewerkers en OIO’s. Ik wil benadrukken dat goed teamwerk erg belangrijk is in wetenschappelijk onderzoek. 

Ik ben ook verantwoordelijk voor de disseminatie; resultaten verzamelen op wetenschappelijk niveau en op de juiste manier overbrengen naar andere partijen. Dit kunnen zijn andere wetenschappers, maar ook het publiek. De regels hiervoor zijn zeer strikt. We kunnen alleen resultaten publiceren die wetenschappelijk bewezen zijn. We moeten bijvoorbeeld voorkomen dat er valse hoop of ruimte voor verkeerde interpretatie kan ontstaan.  

Optimalisatiefase  

Het onderzoek loopt nu een jaar. Dat lijkt lang, maar is in wetenschappelijk onderzoek eigenlijk een heel korte tijd. We hebben nu de optimalisatiefase grotendeels achter de rug. Deze fase is zeer belangrijk. We zijn bijvoorbeeld bezig geweest met bepalen wat de beste manier is om de meest betrouwbare data uit het weefsel te kunnen halen, verzamelen en analyseren, hoe we processen nog kunnen verbeteren enz. Ik kan wel zeggen dat de onderzoekers dit direct vanaf het begin heel goed hebben aangepakt. Van deze uitstekende voorbereiding plukken we de vruchten in de volgende stappen van het onderzoek. 

Verder finetunen 

We zijn nu zover dat we de eerste data kunnen gaan analyseren. Dit zal een langdurig traject worden, onder andere omdat we veel data hebben kunnen verzamelen. Daar zijn we tevreden over want hoe meer data, hoe betrouwbaarder de resultaten zullen zijn. We kunnen nog niets met zekerheid zeggen, maar hopen dat we binnen enkele maanden tot preliminaire resultaten kunnen komen. We gaan daarna verder met kijken naar de grote lijnen maar zeker ook naar eventuele toevallige ontdekkingen. We blijven ‘finetunen’ om tot de best bruikbare resultaten te komen. 

Bijdragen aan dit onderzoek

Onderzoek naar MS is hard nodig. Maak vandaag nog uw gift over en steun onderzoek naar MS