Bestuur en organisatie

De strijd tegen MS begon op 28 oktober 1993, toen Stichting MS Projekten werd opgericht. De stichting behartigde de belangen van mensen met MS. Er kwamen meer activiteiten en taken uit, waarna de stichting op 1 juni 2002 werd omgedoopt tot Nationaal MS Fonds. Op deze pagina lees je meer over bestuur en organisatie.

Bestuur en organisatie - Nationaal MS Fonds

Het Nationaal MS Fonds richt zich sinds de oprichting op nationaal niveau op voorlichting over MS, zowel aan mensen met MS als aan het brede publiek. Door de jaren heen zijn ook coaching en onderzoek belangrijke speerpunten voor ons geworden. Aan de hand van deze drie pijlers, onderzoek, voorlichting en coaching, streven wij onze droom achterna: een beter leven voor mensen met MS, nu en in de toekomst.

Erkend Goed Doel

Het Nationaal MS Fonds ontving in 2004 het officiele keurmerk van Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Dit betekent dat het fonds zich een Erkend Goed Doel mag noemen. Deze erkenning is een garantie voor donateurs dat zij met een gerust hart kunnen doneren, omdat zij met een betrouwbare partij te maken hebben.

Een Erkend Goed Doel moet aan strenge kwaliteitseisen voldoen. Om de erkenning te behouden, moeten wij onder andere:

  • haalbare doelen stellen en een concrete aanpak formuleren;
  • goede regels en procedures voor de financiën opstellen;
  • verantwoording afleggen met bijvoorbeeld een jaarverslag;
  • ons laten controleren door een accountant of het CBF en;
  • luisteren naar de ideeën, opmerkingen, klachten en wensen van donateurs en andere belanghebbenden.

Het CBF voert een jaarlijkse controle uit om te kijken of wij nog steeds aan de normen voldoen. Eens in de drie jaar vindt er een uitgebreide hertoets plaats.

ANBI-status

Nationaal MS Fonds is bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Om deze status te behouden, moet het Nationaal MS Fonds aan een aantal voorwaarden blijven voldoen:

  • Ten minste 90 % van de uitgaven moeten het algemeen nut dienen.
  • Geen winstoogmerk hebben met de algemeen nuttige activiteiten.
  • De instelling en de mensen die erbij betrokken zijn, moeten voldoen aan integriteitseisen. Hiervoor hebben we gedragsregels opgesteld, die je kunt nalezen in het Gedragscode en integriteitsbeleid.

Ben je benieuwd naar alle voorwaarden waar wij aan moeten voldoen voor het behouden van de ANBI-status? Bekijk dan de website van de Belastingdienst.

RSIN/fiscaal nummer: 802995184