Missie en visie

Er zijn in Nederland 25.000 mensen met MS. Iedere dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Daarbij is MS de meest invaliderende ziekte onder jonge mensen. Er bestaan medicijnen die de ziekte kunnen remmen, maar een oplossing voor MS is er (nog) niet.

Onze droom en missie: een toekomst zonder MS. 

Tot die tijd zijn we er voor alle mensen die nú met MS leven en hun naasten, met als doel het continu verbeteren van de kwaliteit van leven en kwaliteit van zorg.

Wat willen we bereiken?

Voor de komende jaren hebben we vastgelegd wat onze ambities zijn en wat we willen bereiken. Om onze doelen te bereiken werken we nauw samen met wetenschappers, specialisten, MS-verpleegkundigen, mensen met MS en hun naasten, vrijwilligers, sponsoren, donateurs en allerlei andere organisaties die (kunnen) bijdragen aan een wereld zonder MS.

Onze doelen verdeeld in drie pijlers:

Wetenschappelijk onderzoek

Naar de oorzaak van en de oplossing voor MS en naar een betere kwaliteit van leven en zorg

Onderzoekers weten steeds meer over MS, maar nog niet waardoor MS wordt veroorzaakt en hoe het ontstaat. Als we vooruitgang willen boeken in de strijd tegen MS dan is het cruciaal dat wij investeren in innovatieve wetenschappelijke onderzoeken.

Beter leven met MS

Door de kwaliteit van leven en de kwaliteit van zorg te bevorderen

We stimuleren mensen met MS om de regie over hun ziekte in eigen hand te nemen, zodat ze meer grip op de ziekte ervaren. We richten ons daarbij op zelfredzaamheid, een positieve (Can Do) mentaliteit, een gezonde leefstijl en we maken ons sterk voor goede zorg. Hiervoor financieren we onderzoeken en projecten, ontwikkelen we programma’s en tools.

Bewustwording

Bij mensen met MS en de samenleving

Wij willen bereiken dat mensen met MS toegang hebben tot eerlijke en actuele informatie, zodat ze in staat zijn betere keuzes te maken voor hun leven met MS en meer grip ervaren op hun ziekte. Dit doen we samen met het zorgveld, patiëntenorganisaties en andere voorlichtingsinitiatieven. Ook willen we bereiken dat de samenleving weet wat MS is en hoeveel impact MS op het leven heeft.

Wil je meer weten? Lees dan ons uitgebreide meerjarenplan 2022-2026: Beleidsvisie 2022-2026

Of ben je nieuwsgierig naar wat we al hebben bereikt? Lees dan ons jaarverslag.