Over het Nationaal MS Fonds

Het Nationaal MS Fonds strijdt voor betere behandelingen en een betere kwaliteit van leven voor mensen met MS, nu en in de toekomst. Dit gebeurt aan de hand van drie pijlers: onderzoek, voorlichting en coaching.

Over het Nationaal MS Fonds

Wat doen wij?

Onderzoek

Er is geen oplossing voor MS. Daarom initiëren en financieren we wetenschappelijk onderzoek naar de behandeling en genezing van MS. Een wetenschappelijke raad keurt de onderzoeken vooraf goed. Kijk voor een actueel overzicht van lopende onderzoeken naar MS op de pagina Onderzoek naar MS.

Voorlichting

Het MS Fonds heeft sinds de oprichting in 1993 een nationale functie als dé MS-expert. We vinden het belangrijk om mensen met MS en hun naasten voorlichting te geven over de ziekte. Dit doen we onder andere met onze uitgebreide brochurereeks, ons kwartaalmagazine MS Leeft, de jaarlijkse Nationale MS Dag en de videoserie ‘Nationaal MS Fonds on Tour’. Bekijk de pagina Voorlichting voor meer informatie over onze voorlichting.

Coaching

Een belangrijk deel van onze missie is het kijken naar de mogelijkheden in plaats van de beperkingen. Dit zie je terug in onze activiteiten, waaronder de watersportweekenden en het Can Do More programma dat mensen sterker maakt in het omgaan met MS. Bekijk de pagina Coaching voor alle initiatieven op het gebied van coaching.

Steun ons!

Draag jouw steentje bij en steun het werk van het Nationaal MS Fonds.