Rianne Wisgerhof-van Dijk nieuwe directeur-bestuurder

Rianne Wisgerhof – Van Dijk (36) start per 1 december 2018 als directeur-bestuurder van het Nationaal MS Fonds. Zij volgt Anneke van der Zande op, die na 25 jaar besloten heeft terug te treden. “Ik droom over een wereld zonder MS. Totdat het zover is, bieden wij mensen met MS handvatten voor een beter leven.”

Rianne begon in april 2016 bij het Nationaal MS Fonds als marketing- en communicatiespecialist. Daarvoor werkte zij als zelfstandig communicatieadviseur voor verschillende overheids- en non-profitorganisaties, onder andere voor de gemeente Rotterdam, Reclassering Nederland en de Nederlandse Transplantatiestichting. Daarna vond Rianne een nieuwe uitdaging bij het Nationaal MS Fonds.

Beste vriendin met MS

De ziekte MS was niet helemaal nieuw voor Rianne. Haar beste vriendin Laura kreeg op 26-jarige leeftijd de diagnose MS. Ze maakte de klachten van Laura van dichtbij mee. “Voordat Laura de diagnose kreeg, had ze veel vage klachten. Artsen wisten niet waar die vandaan kwamen. Na een oogzenuwontsteking volgde uiteindelijk de diagnose MS. Dat was een grote schok, ook al wist ik toen eigenlijk niet goed wat MS was en wat het precies inhield. Kort na de diagnose kreeg Laura een hele zware schub, waardoor ze opgenomen werd voor een Prednisolonkuur. Dat vond ik heftig om te zien. Op die leeftijd hoor je niet chronisch ziek te zijn. De manier waarop ze met haar ziekte omgaat, vind ik bewonderingswaardig. Als iemand (chronisch) ziek is, is de eerste reactie: doe rustig aan, doe niet teveel. Gelukkig was ze daar zelf heel nuchter in. Ze wil proberen haar leven niet teveel door haar ziekte te laten leiden.” Via het MS Fonds leerde Rianne over de Can Do-mentaliteit, het kijken naar mogelijkheden in plaats van beperkingen. Hierdoor veranderde haar kijk op MS en op het leven van haar zieke vriendin. “Al heb ik me bewust nooit bemoeid met haar ziekte. Het is haar leven en ik wil haar niets opleggen omdat ik bij het MS Fonds werk.”

Rianne Wisgerhof-van Dijk, directeur-bestuurder

Groei Nationaal MS Fonds

Als marketing- en communicatiespecialist hielp Rianne mee het fonds en de opbrengsten te laten groeien. “In 2016 was de afdeling communicatie voor het eerst betrokken bij de collecteweek en haalden we een miljoen euro op. Een mijlpaal!” Ook zag Rianne MS Motion groeien. In 2016 stond het hardloop- en wandelevenement nog in de kinderschoenen. “In 2017 haalden we ongeveer 169.000 euro op en in 2018 organiseerden we zelfs drie edities, waarmee we ruim 325.000 euro ophaalden.”

In de tussentijd (2017) werd Rianne door voormalig bestuurder Anneke van der Zande opgeleid tot adjunct-directeur. “Samen zouden we het MS Fonds nog meer op de kaart zetten. Uiteindelijk zou ik haar opvolgen.” Dit werd versneld doordat Anneke in maart 2018 met gezondheidsklachten thuis kwam te zitten. Tijdens die ziekteperiode ging ze bij zichzelf te rade en besloot ze haar taken bij het Nationaal MS Fonds neer te leggen. Per 1 december treedt Anneke officieel af en vervult Rianne de functie van directeur-bestuurder.

Samenwerken met MS-partijen

Rianne focust zich de komende tijd op het samenwerken met andere MS-organisaties. Daar ligt tegelijkertijd een uitdaging. “Iedere MS-organisatie heeft zijn eigen identiteit en visie. We moeten op zoek naar overeenkomsten, zodat we elkaar op dat vlak kunnen versterken.” Daarnaast zet Rianne in op het verstevigen van de positie van het Nationaal MS Fonds. “Veel mensen halen de verschillende MS-partijen nogal eens door elkaar. Door goede campagnes met echte mensen met MS te maken, wil ik de zichtbaarheid vergroten. We willen een eerlijk beeld schetsen van MS en meer op voorlichting inzetten.”

Missie en visie

Meer weten? Bekijk de missie en visie of lees wat het Nationaal MS Fonds allemaal doet.