Werking Ronapreve bij COVID-19 en MS

Een specifieke groep mensen met MS heeft baat bij het medicijn Ronapreve (casirivimab en imdevimab) na een COVID-19 infectie. Dit blijkt uit het advies van de MS-werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN), dat door MS-neurologen van het MS Centrum Amsterdam is overgenomen.

Deze specifieke groep bestaat uit mensen met MS die de medicijnen ocrelizumab, ofatumumab, fingolimod, siponimod of ozanimod krijgen. Er moet daarnaast sprake zijn van risicofactoren (bijvoorbeeld: leeftijd ouder dan 50 jaar, overgewicht en hartproblemen) op een ernstig beloop van COVID-19.

Wie aan deze criteria voldoet én een COVID-19 infectie oploopt, kan binnen zeven dagen na de diagnose behandeld worden met Ronapreve om het risico op een ernstiger beloop van COVID-19 te verkleinen. Het middel verlaagt bij niet in het ziekenhuis opgenomen patiënten met een hoog risico op een ernstige infectie de kans op ziekenhuisopname en overlijden van 3,4% naar 0,9%. Bovendien herstellen mensen ook sneller.

Contact met jouw neuroloog

Als je het coronavirus oploopt en aan bovenstaande criteria voldoet, is het belangrijk om contact te zoeken met jouw behandelend neuroloog. In overleg kan besloten worden dat het zinvol is om met deze behandeling te starten.

Meer informatie over Ronapreve vind je op de website van Amsterdam UMC.

Meer over MS en corona

Wil je meer weten over MS en het coronavirus?