Samen beslissen bij MS

Voor mensen met MS is het van belang dat zij hun behandelaars vertellen wat belangrijk voor hen is. Een goede communicatie met je neuroloog, MS-verpleegkundige en/of andere zorgverlener geeft je regie over je behandeling. MS Vereniging Nederland en het Nationaal MS Fonds hechten hier beide grote waarde aan. Daarom ontwikkelen wij samen handvatten om goed beslagen ten ijs te komen in de spreekkamer. 

Samen Beslissen_Social_Vrouw_neuroloog_algemeen

Eind 2021 hebben wij een vragenlijst naar onze achterban gestuurd om te inventariseren aan welke tools mensen met MS behoefte hebben. Hieruit kwam onder andere de wens naar voren om ervaringen (tips) te zien/horen van andere mensen met MS: op welke manier bereiden zij zichzelf voor op het gesprek? Hoe hebben zij hun gesprek ervaren en zorgden ze ervoor dat ze na het gesprek zo min mogelijk twijfelden of voldoende/de juiste vragen te hebben gesteld? 

Om hier invulling aan te geven, hebben MS Vereniging Nederland en het Nationaal MS Fonds het initiatief genomen video’s te maken waarin mensen met MS hun ervaringen delen en tips geven. Deze video’s vind je terug op het platform www.samenbeslissenbijms.nl