HomeStatuten

Statuten

We hebben onze doelstellingen en regels opgenomen in de statuten. Op deze pagina kun je de statuten downloaden.

Download de statuten
Bekijk de statuten van het Nationaal MS Fonds