Statuten

We hebben onze doelstellingen en regels opgenomen in de statuten. Op deze pagina kun je de statuten downloaden.

Bekijk de statuten van het Nationaal MS Fonds