Subsidieronde wetenschappelijk onderzoek

Het Nationaal MS Fonds zet zich in voor een beter leven voor mensen met MS nu en in de toekomst. 

Informatie voor onderzoekers

Eén van de manieren waarop we dat doen is het financieren en daarmee mogelijk maken van wetenschappelijk onderzoek. Dit voorjaar organiseerden we een subsidieronde. Deze is inmiddels gesloten, er kunnen geen aanvragen meer worden ingediend. We hebben meerdere onderzoeksaanvragen ontvangen en deze worden momenteel beoordeeld. 

Wetenschappelijk onderzoek is de sleutel

We weten nog steeds niet hoe MS ontstaat en hoe de ziekte te genezen is. Wetenschappelijk onderzoek is de sleutel naar de oplossing van MS. Zo lang deze oplossing er nog niet is, maakt het Nationaal MS Fonds zich hard voor het continu verbeteren van de kwaliteit van leven en de kwaliteit van zorg voor mensen met MS.

Voor de subsidieronde 2023 wil het Nationaal MS Fonds aanvragen voor innovatieve onderzoeken honoreren die: 

  • de kwaliteit van leven van mensen met MS kunnen verbeteren;
  • de oorzaak en oplossing van MS dichterbij brengen;
  • bijdragen aan een verbetering van de kwaliteit van zorg van mensen met MS.

Wetenschappelijke onderzoeken die een bijdrage leveren aan één of meerdere van deze doelen konden worden ingediend. 

Procedure

Op 18 mei is de subsidieronde gesloten. De Wetenschappelijke Advies Raad van het Nationaal MS Fonds beoordeelt op dit moment alle aanvragen die voldoen aan de randvoorwaarden. De aanvragen worden beoordeeld op wetenschappelijke kwaliteit, relevantie & impact en haalbaarheid. Het Bestuur van het Nationaal MS Fonds besluit vervolgens, met inachtneming van de beoordeling, of een onderzoeksvoorstel wordt gehonoreerd. Dit besluit valt in het najaar van 2023. 

Alle informatie over de procedure vind je hier.