Versterken van cognitieve revalidatie

In deze studie van dr. Priska Zuber (Universiteit Leiden) willen de onderzoekers de effectiviteit van cognitieve revalidatie bij mensen met MS vergroten. Voorafgaand aan het revalidatieprogramma geven zij een training in nauwgezetheid (consciëntieusheid) of een placebotraining. De onderzoekers hopen dat de echte training een groter effect laat zien dan de placebotraining. Maar vooral hopen ze dat aan het einde van de studie een succesvol cognitief revalidatieprogramma beschikbaar is voor mensen met MS.   

Priska Zuber

Wat ging ik nou doen?

Meer dan de helft van de mensen met MS krijgt te maken met cognitieve problemen. Ze worden bijvoorbeeld langzamer in het verwerken van informatie of kunnen minder goed onthouden wat ze ook weer gingen doen. Dat kan zorgen voor moeilijkheden in het dagelijks leven. Op het werk en thuis. Cognitieve revalidatieprogramma’s helpen, maar Zuber denkt dat er verbetering mogelijk is.

Oefenen voor meer effect

Consciëntieus zijn  – bijvoorbeeld goed georganiseerd zijn, nauwkeurig werken, focus houden – helpt bij het cognitief functioneren van mensen met MS. Ook blijkt dat consciëntieuze mensen met MS meer profijt hebben van cognitieve revalidatie. Recent is aangetoond dat consciëntieusheid ‘trainbaar’ is. “We weten dat je door training je denkvermogen kunt verbeteren. Maar dergelijke trainingen zijn nog niet geïmplementeerd in de zorg voor mensen met MS.” Dat is voor Zuber een belangrijke reden voor Prepare the mind. Met het onderzoek wil ze kijken of training van consciëntieusheid de effectiviteit van cognitieve revalidatie vergroot.

Twee apps

Tijdens het onderzoek gaan de deelnemers, 126 in totaal, aan de slag met twee apps: “Met Conscientiousness Coach, kortweg C-Coach, trainen ze eerst 3 maanden hun consciëntieusheid. Daarna doen ze met Brain HQ een cognitieve training die de verwerkingssnelheid van de hersenen vergroot. Vervolgens doorlopen ze een vragenlijst en worden de antwoorden vergeleken met een actieve controlegroep.

Cognitieve problemen eerder in beeld

In Nederland – Prepare the mind is een multinationaal onderzoek en wordt ook uitgevoerd in Zwitserland en de VS – krijgen de deelnemers bovendien een MRI-scan: “Die geeft ons inzicht in hoe het denkvermogen wordt gebruikt en of het trainen ervan inderdaad helpt de cognitieve functies te verbeteren.” Door de effectiviteit van cognitieve revalidatieprogramma’s te vergroten, zullen cognitieve problemen bij MS eerder en beter behandeld worden.

Prepare the mind gaat in november 2024 van start en zal 4 jaar duren. Het Nationaal MS Fonds draagt € 370.036 bij; hiermee wordt het volledige onderzoek gefinancierd.

Foto: Anne Reitsma

Bijdragen aan dit mooie onderzoek?

MS is zenuwslopend. Geef en steun de strijd tegen MS.